Jan Ligthartstraat 5
1965BE Heemskerk

www.woonopmaat.nl

Woonopmaat

Algemene informatie

Onze passie: Hier ben ik thuis
Onze bewoners een echt thuis bieden, dát is ons doel en passie. Een plek hebben waar je altijd terecht kunt, waar je jezelf kunt zijn. In een buurt of wijk waarmee je je verbonden voelt. Ons koersplan 2019-2023 beschrijft wat en hoe we dit de komende jaren realiseren.

Hier ben ik thuis
Wij zijn een wooncorporatie met circa 8.800 sociale huurwoningen in Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee. Met ruim 70 medewerkers zetten we ons dagelijks in om onze bewoners een thuis te bieden. Wij zijn er voor mensen met een bescheiden portemonnee. Binnen deze groep zijn we er voor iedereen: gezinnen, ouderen, jongeren en kwetsbare groepen.

Historie
Woonopmaat is al sinds haar ontstaan actief in de Noordelijke IJmond. De organisatie is ontstaan uit de fusie tussen Woonfederatie Heemskerk en Kennemer Wooncombinatie. Woonopmaat beheerde in haar beginperiode de woningen van Patrimonium regio Heemskerk. Later heeft Woonopmaat deze woningen overgenomen. Woonfederatie Heemskerk en Kennemer Wooncombinatie zijn uit kleinere woningbouwverenigingen ontstaan. Deze vonden hun oorsprong meestal in de jaren vijftig, de periode waarin de sociale woningbouw in Heemskerk en Beverwijk een vlucht nam, als gevolg van de groei van de Hoogovens (het tegenwoordige Tata Steel). Woonopmaat is altijd erg verbonden geweest met Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee. Dit maakt ons tot wie nu zijn. Dat koesteren we.

Hoe doen we het
Een thuis creëren doe je samen. Woonopmaat wil daarom een wooncorporatie zijn die tussen haar bewoners én haar belanghouders staat. Open, gastvrij en betrokken. Een organisatie waarmee bewoners graag in gesprek gaan over wat zij verstaan onder prettig wonen. Een netwerkorganisatie met een duidelijke focus. Een organisatie die begrijpt dat je bij de ontwikkeling van beleid of de uitrol van activiteiten eerst de buitenwereld naar binnen haalt. We zijn persoonlijk, nemen onze verantwoordelijkheid, luisteren en gaan samen op zoek naar maatwerk als de situatie daarom vraagt. Dit doen we met een trots bevlogen Woonopmaat team!

Wat we doen
We bieden betaalbare en comfortabele woningen, die passen bij de woonbehoeften van onze huidige én toekomstige bewoners. We werken mee aan een prettige en veilige buurt en zijn daarin zichtbaar en dichtbij. We bieden een optimaal klantcontact en zorgen voor goed onderhoud. We kiezen voor duurzame oplossingen en werken daarmee aan een beter milieu. Met nieuwe woonproducten en dienstverlening reageren we op de veranderende wensen van bewoners. We vinden het belangrijk dat onze bewoners zich ook thuis voelen bij Woonopmaat. Gastvrijheid staat daarom centraal bij alles wat we doen.