Koopman Optima

Koopman optima B.V.

Algemene informatie

Koopman Optima is een fonkelnieuw bedrijf dat zich richt op het ondersteunen van gemeenten. Met alle maatschappelijke ontwikkelingen staan gemeenten voor steeds groter wordende uitdagingen terwijl zij als eerste overheid wel worden geacht de regie te hebben. Koopman Optima helpt hen daarbij door het bieden van management en advies.

Voor een stagiaire bieden wij met ons netwerk stagekansen bij gemeenten of bij onze eigen organisatie.