Van Nelleweg
3044BC Haarlem & Rotterdam

www.coneyminds.nl

Coney Minds

Algemene informatie

Openheid, kennisdeling, maatschappelijke betrokkenheid en innovatie zijn kernwaarden die inzicht geven in het DNA van Coney Minds. Deze kernwaarden streven wij ook na in de samenwerking met onze klanten, partners en mensen.

In de huidige wereld van snelle veranderingen, steeds wijzigende spelregels en verder gaande digitalisering wordt steeds meer gebruik gemaakt van oplossingen die continue inzicht geven in wat er gebeurt rondom prestaties, successen en uitdagingen. Die mindset zit verweven in onze Audit, Assurance en Ongoing Monitoring dienstverlening

Als Coney Minds voelen we ons betrokken bij grotere maatschappelijke thema’s als People, Planet, Profit (samen Duurzaamheid) en bijhorende vraagstuk van Green Assurance; zekerheid toevoegen aan informatie rondom duurzaamheidprestaties en rapportages.

Een ander thema is de versnelling in het toepassen van algoritmes . Aan dit thema zijn weer verschillende maatschappelijke en business thema’s verbonden. Hoe voorkomen we dat algoritmes mensen uitsluiten of discrimineren? Hoe bewaken we dat algoritmes bijdragen aan de gestelde businessdoelstellingen?

Coney Minds staat voor onze overtuiging dat ons werk, onze samenwerking, onze plek in de samenleving, een ‘people’s business’ is en vooral blijft. Technologie is ondersteunend aan onze ‘Minds’. People & Planet Minded is en blijft onderdeel van onze DNA, daarom ook Coney Minds!