Aanwezige opleidingen

Hieronder kunt u een overzicht vinden met informatie over de aanwezige opleidingen en de bijbehorende stageperiodes.

Marketing

De student wordt opgeleid tot een marketeer die zowel strategisch als ‘hands-on’ kan opereren binnen een internationale omgeving. Iemand die, op basis van klantinzicht, de juiste keuzes kan maken van productaanbod, de combinatie van online en offline kanalen, en communicatie die echte betrokkenheid toont én oproept bij de (internationale) doelgroep. Digitalisering van marketingactiviteiten speelt een grote rol. Dankzij datamining en het toepassen van kwalitatieve en kwantitatieve technieken, beschikt de organisatie over veel statistisch relevante informatie over consumenten.

Meer informatie

Stageperiode: september-december

Ondernemen

Essentie van de afstudeerrichting Ondernemen is het ontwikkelen en ontplooien van een ondernemende houding in een innovatieve omgeving. Natuurlijk kan de student later als zelfstandig ondernemer aan de slag maar ook op elke positie waar men vraagt om een ondernemende houding. Na de afronding van de opleiding Business Studies, afstudeerrichting Ondernemen beheerst de student marketing- en verkooptechnieken. Maar is ook uitstekend op de hoogte van personeelsmanagement, communicatie, boekhouden en ICT. En is de student in staat relatienetwerken te onderhouden en is een meester in het aanknopen van buitenlandse contacten.

Meer informatie

Stageperiode: september-december

Management en beleid

Als student van de afstudeerrichting Management & Beleid ligt de focus op het verbeteren en vernieuwen van bedrijfsprocessen. De opleiding leert de student organisaties vanuit een brede visie te bekijken, waardoor ze als bedrijfskundige, ondernemende en mensgerichte professional veelzijdig inzetbaar zijn. De afstudeerrichting Management & Beleid is gericht op managementkwesties en economische en juridische vraagstukken. Door de samenhang van de vakgebieden bedrijfskunde, management, economie en recht krijgen de studenten te maken met juridische bedrijfsvoering, management, personeelsbeleid en organisatie. De studenten stellen tijdens de opleiding contracten op, formuleren arbeidsvoorwaarden, begeleiden fusies en onderhouden contacten met bijvoorbeeld advocaten.

Meer informatie

Stageperiode: september-december

Logistiek

Als toekomstig logisticus zijn studenten bezig met vraagstukken rondom de goederen-, geld-, personen- en informatiestromen. Ze zoeken een balans tussen kwaliteit, snelheid, nauwkeurigheid en kosten door er steeds weer voor te zorgen dat de juiste acties op het juiste moment ondernomen worden. Er wordt niet alleen gekeken naar de winst op korte termijn, maar er worden oplossingen gezocht, die op de langere termijn voor alle partijen beter zijn. Daarbij is overleg met alle disciplines van het bedrijf of met een keten van bedrijven noodzakelijk. Denk aan de samenwerking tussen leveranciers en producenten. Door goede afspraken te maken kunnen alle partijen kosten besparen op voorraden terwijl ze tegelijk de klant beter kunnen bedienen en het milieu minder hoeven te belasten. Deze afstudeerrichting bereidt de studenten voor op de rol van sparringpartner van het management. De student moet in staat zijn om knelpunten in alle lagen van het bedrijf op te kunnen sporen en deze te verwijderen. Hogeschool Inholland biedt Aviation- en Airportmanagement als specialisatie aan binnen deze afstudeerrichting. Veel studenten vinden na hun studie een baan op Schiphol.

Meer informatie

Stageperiode: september-december

Banking & Insurance

De financiële sector is een veelomvattende branche. De eisen die zowel nationaal als internationaal aan financiële instellingen worden gesteld zijn veelal complex en uitdagend. Niet alleen de toezichthouders eisen veel van financiële instellingen (Basel, Solvency), ook de markten vragen in hoog tempo om veranderingen in de manier waarop financiële instellingen moeten worden geleid. Tevens worden er steeds hogere eisen (Wet Financieel Toezicht (WFT) gesteld aan de professionals die de klanten van financieel advies (bank- en verzekeringsproducten) bedienen. De branche heeft daarom behoefte aan professionals die in staat zijn om een financiële instelling bedrijfsmatig te doorgronden en professionals die in staat zijn de particuliere en zakelijke markt van gedegen financieel advies te voorzien. Dat vereist veel kennis op het gebied van wet- en regelgeving (Compliance, o.a. Wet Financieel Toezicht, juridische en fiscale wetgeving), kennis van de business (financiële producten en integriteit), kennis van ICT-infrastructuur, verandermanagement, (Financial) Risk- en balansmanagement en meer De Banking & Insurance professional is specialist op het gebied van financiële dienstverlening binnen een nationale en internationale context. De professional is in staat om bij een financiële instelling bij te dragen aan hoogwaardige financiële dienstverlening voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Als toekomstig financieel adviseur of beleggingsanalist is de student de steun en toeverlaat van de organisatie. Studenten leren hoe een bedrijf te analyseren en weten hoe ze geldstromen moeten reguleren en kosten beheren. Met de opleiding Business Studies, afstudeerrichting Banking & Insurance ontwikkelen de studenten zich tot een financieel-economische professional. Ze leren tijdens deze opleiding alles over het maken van een financieel plan en het uitbrengen van gedegen organisatieadvies. Als financieel adviseur of beleggingsanalist ben jij de steun en toeverlaat van de organisatie. Je kunt een bedrijf analyseren en weet hoe je geldstromen reguleert en kosten beheert. Met de Business Studies afstudeerrichting Banking & Insurance ontwikkel je je tot financieel-economische professional. Je leert tijdens deze opleiding alles over het maken van een financieel plan en het uitbrengen van gedegen organisatieadvies.

Meer informatie

Stageperiode: januari-juni

Human Resource Management

Bij de afstudeerrichting Human Resource Management worden studenten voorbereid op het professioneel uitvoeren van de taken die horen bij dit vakgebied. Ze leren wat nodig is om de juiste medewerkers te vinden en te selecteren en dragen bij aan hun verdere ontwikkeling. Er wordt gekeken naar persoonlijke kwaliteiten en naar de doelstellingen van de organisatie, instelling of bedrijf en brengt vervolgens mens en werk bij elkaar. Daarnaast leren ze hoe je werkgever en werknemer moet begeleiden in onder andere geval van ziekte of ontslag. Ook besteedt de richting aandacht aan het begeleiden en bemiddelen van werkzoekenden. Kortom: de student zoekt de balans tussen mens, organisatie en arbeid. De HR-professional heeft verstand van mensen in een onderneming, haar belangrijkste kapitaal. De HR-professional maakt beleid, jaagt aan, signaleert en zorgt voor goed lopende HR-processen zoals bijvoorbeeld slimme werving en selectie, opleiding, motiverende begeleiding, adequate beloning en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers

Meer informatie

Stageperiode: januari-juni

Bedrijfseconomie

De moderne bedrijfseconoom is veel meer dan alleen de financieel specialist. Het management van bedrijven en instellingen zoekt tegenwoordig juist een gesprekspartner die ook kan meedenken over het runnen van de organisatie. De vierjarige voltijd hbo-opleiding Bedrijfseconomie bereidt de student voor op een functie in de financiële dienstverlening op economisch en administratief gebied. Na afloop van de opleiding zijn de studenten breed opgeleide professionals. Ze brengen bedrijfsprocessen en de financiën van een organisatie in kaart en adviseren hoe die processen (beter) kunnen worden beheerst. Ze kunnen dan bijvoorbeeld aan de slag als consultant, assistent-controller, financieel adviseur en vermogens- of beleggingsadviseur bij banken en bedrijven.

Meer informatie

Stageperiode: september-december

Accountancy

De opleiding Accountancy bereidt de student voor op het beroep van accountant. Als accountant kom je bij bedrijven over de vloer om de jaarrekening te controleren of te helpen de jaarrekening op te stellen. Er wordt veel gewerkt met cijfers, maar ook met mensen. Bij het opstellen van de jaarrekening en het invullen van belastingformulieren is de accountant de steun en toeverlaat van de manager. Dankzij feilloos opgestelde cijfers kan de manager zijn kredietverleners en aandeelhouders overtuigen. Bij de controlewerkzaamheden blijft het niet alleen bij het achteraf controleren maar adviseer je het management ook over mogelijke verbeteringen in de toekomst. Na afronding van de opleiding kunnen de studenten aan de slag in de controleleer, externe verslaggeving en bestuurlijke informatieverzorging. Na de voltijd hbo-opleiding Accountancy kunnen de studenten zich verder specialiseren tot registeraccountant (RA) of accountant-administratieconsulent (AA).

Meer informatie

Stageperiode: januari-juni